فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

بانویی که برای پژوهش “کفش” ۵ بار کل ایران را سفر کرد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/13/1591479/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D9%81%D8%B4-5-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.