فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۴۰_ آذر ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلب شرح  نام نویسنده شماره صفحه مشاهده
طرح روی جلد مجله طراح : مریم رزاقی  
شناسنامه مجله تحریریه ۱
فهرست تحریریه ۲
سخن دوم
شرحی کوتاه از چهار ماه فعالیت کارگروه ساماندهی صنعت کفش ایران علی لشکری ۴
گزارش
گزارش عملکرد جامعه و نشریه صنعت کفش در امپکس ۶ محمود زند کریمی ۷
گزارش
بازار بین المللی، خواسته شرکت کنندگان از امپکس فاطمه امیراحمدی ۸
گزارش
امپکس ۶، تردیدها و باورها کبری آجربندیان ۱۲
اینفوگرافیک
امپکس از نگاه آمار
تحریریه
۱۵
گزارش تصویری
امپکس از قاب دوربین
رسول ایزد مهر ۱۶
گزارش
ظرفیتهای ایران برای تبدیل شدن به ترمینال کفش منطقه محمود زند کریمی ۱۸
مقاله
خبرنامه یوتیک ترجمه مرضیه نوفرستی ۲۰
تحلیل آماری
آمار خلاصه صادرات و واردات انواع محصولات چرم، کیف و کفش در شش ماهه اول سا لهای ۹۴ تا ۹۶ کاظم کریمی ۲۳
گزارش
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرص تهای پیش روی صنعت کفش ایران تحریریه ۲۴
گزارش
نخستین دوره جایزه ملی زنجیره صنعت کیف، کفش و چرم ایران
محمد امین قلم بر
۲۶
گزارش
نخستین همایش ملی زنجیره صنعت کیف، کفش و چرم ایران
محمد امین قلم بر
۲۷
گزارش
ارتقای جایگاه صنعت کفش در گرو ارتباط موثر میان صنعت و دولت
تحریریه
۲۸
گزارش دوران جدید هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنعت کفش ایران محمد جواد به آبادی ۳۰
گزارش تاکید بر لزوم وحدت و همگرایی میان تشکلهای صنعتی و اتحادیه های صنفی
تحریریه
۳۱
مقاله اقدامات اتحادیه اروپا علیه واردات بی رویه مترجم : فاطمه زارعین ۳۲
مقاله انتخاب درست مواد اولیه ترجمه : ماندانا ناصر ۳۵
گزارش کتاب مقدم های بر بازاریابی در صنعت کفش ایران محمود حسن زاده ۳۷
Article
Preliminary analytic investigation of footwear import in Iran and the world
 Article
۴۰
آگهی های فهرستی سازمان آگهی نشریه صنعت کفش  

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.