فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۳۶_ امرداد ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلب شرح  نام نویسنده شماره صفحه مشاهده
طرح روی جلد مجله طراح : مریم رزاقی  
شناسنامه مجله تحریریه ۱
فهرست تحریریه ۲
سخن دوم
چرا ما تشکل نیستیم؟ محسن ایلچی ۴
مقاله
آخرین آمار تولید جهانی ترجمه : ماندانا ناصر ۶
اخبار اینترنتی
اسپانیا: کاهش صادرات کفش تا یک درصد ترجمه : ماندانا ناصر ۱۰
مقاله
آسیب شناسی نظام نمایشگاه صنعت کفش و زنجیره وابسته بهره وری منفی نمایشگاه مریم چهاربالش ۱۲
گزارش
<تشکل؛ جایگاهی که با خون دل به دست آمد محمدجواد به آبادی ۱۴
تحلیل آماری جدول مقایسه ای واردات چرم مصنوعی کاظم کریمی
۱۸
گزارش
تاکید بر توسعه همکاری های دوجانبه اتاق بازرگانی تهران و جامعه صنعت کفش ایران محمود زند کریمی ۱۹
مقاله
روند تحولات صنعت کفش ایران طی ۵ سال ا خیر علیرضا تهمورسی ۲۰
مقاله
در جلسه هیات مدیره جامعه عنوان شد: تاکید بر وحدت و همگرایی تشکل های صنعتی تحریریه ۲۴
مقاله
فرانسه برای آینده صنعت کفش خود میجنگد ترجمه مرضیه نوفرستی ۲۶
گزارش
دیدار ریاست هیات مدیره جامعه با مدیر عامل گروه صنعتی ملی
تحریریه
۲۸
مقاله ارزیابی مقاومت پایپوش در برابر ساینده های حمل شده توسط آب مریم سمسارها ۲۹
گزارش
نشست مشترک جامعه صنعت کفش ایران با شرکت کفش نوید بهمن
محمود زند کریمی
۳۲
مقاله
صنایع عصر چهارم زهرا فضلعلی ۳۴
Article Twist in shoe import policies and social responsibility of domestic producers  Article ۴۰
آگهی های فهرستی سازمان آگهی نشریه صنعت کفش  

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.