فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۴۲_ بهمن ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجلهمهری رزاقی
شناسنامه مجله
فهرست
سخن دومتهدید تقدم نرخ تورم کفش به تورم کل و مسئولیت اجتماعی تشکل هاعلی لشکری۴
تحلیل آماریجدول مقایسه ای شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی وشاخص بهای تولیدکننده کل و انواع کفش در سالکاظم کریمی۷
مقالهمروری بر اخبار تکنولوژی و نوآوری صنعت کفش در سال ۲۰۱۷الهام پنام۸
مقالهآسیب شناسی بی اخلاقی های حرفه ای عیار زندگی به سبک تختی یا منفعت روزگار ؟افسانه خلیلی۱۰
مقالهفراتر از بازار ، اتاق پرو کودکان؛ مسیر گفت و گو با مخاطبان آیندهمریم چهاربالش۱۳
گزارشکار نیکو کردن از پر کردن است !!!محمود زندکریمی۱۴
گفت و گونمایشگاه بستر توسعه ارتباط «صنعت » و «صنوف»فاطمه امیر احمدی۱۶
گفت و گودستیابی به تولید و صادرات مطلوب مستلزم مهندسی دقیق در کشورفاطمه امیر احمدی۱۸
مقالهاین گونه قدم بردارفاطمه زارعین۲۲
گزارشخودجوش کاری نکنیدمحمدجواد به آبادی۲۴
مقالهتولید سفارشی انبوه در صنعت کفشنازنین بزرگی زاده۲۷
مقالهاقتصاد دورانی بازار کفش (قسمت دوم)الهام پنام۲۸
گفت و گوتضمینی برای سرمایه گذاری در صنعت وجود نداردفاطمه امیر احمدی۳۰
مقالهسوزن دوختمریم سمسارها۳۲
مقالهروندهای آتی در صنعت چسبمرضیه نوفرستی۳۴
مقالهفیلم های چسبیامیرحسین غروی۳۶
ArticleAnalyzing Four Editions of MPEX With an Eye Toward Share of Footwear۴۰
آگهی های فهرستیسازمان آگهی نشریه صنعت کفش
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.