فهرست ناوبری برگه ها

گزارش عملکرد جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در سال ۱۳۸۷

نام گزارش منبع نویسنده مشاهده
عملکرد جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در سال ۱۳۸۷ مجله صنعت کفش – شماره ۱۳۹ تیر ماه ۸۸ سید حسین موسوی
آخرین گزارش عمللکرد هیئت مدیره دوره چهارم سومین کتاب راهنمای صنعت کفش و صنایع مرتبط           شهریور ماه ۱۳۸۷ تحریریه
گزارش مالی فعالیت های جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در سال ۸۷ مجله صنعت کفش – شماره ۳۴  صفحه ۲۹ تحریریه http://sanatekafsh.ir/?wpdmact=process&did=NDUyLmhvdGxpbms=

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.