در سال گذشته رؤیای تورم تک‌رقمی رنگ باخت و رشد این شاخص در ۱۲‌ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ به ۲۶٫۹درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ‌ماه قبل ۳.۴ واحد درصد افزایش داشت.
به گزارش همشهری، افزایش شیب رشد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۷نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، این شاخص را از ۷درصد در فروردین‌ماه به ۴۷٫۵درصد در اسفندماه رساند تا با ضریب ۷برابری رشد نرخ تورم، میخ آخر بر تابوت تورم تک‌رقمی کوبیده شود. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در اسفندماه سال گذشته نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۷٫۵درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور در این‌ماه به‌طور میانگین مجبور بوده‌اند ۴۷,۵ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۶ پول بیشتری برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» بپردازند. از سوی دیگر نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ نیز ۲۶٫۹درصد اعلام شده است که از وارد‌شدن همین میزان هزینه بیشتر به خانوارهای کشور برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، نسبت به سال ۱۳۹۶حکایت دارد. طبق آمارهای منتشر شده، در اسفندماه سال گذشته، گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» رکورددار جهش قیمت بوده‌اند و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نسبت به اسفندماه ۹۶به ۷۴٫۴درصد رسیده است. در این ماه، تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳۶٫۹درصد بوده که توانسته تا حدودی اثر تورم افسارگسیخته گروه خوراکی‌ها را خنثی کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه را روی ۴۷٫۵درصد تثبیت کند.

بار تورم بر دوش خانوارهای روستایی
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در اسفندماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری نسبت به‌ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۴۶٫۶درصد رشد داشته است اما در همین ماه، شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور نسبت به‌ماه قبل ۴.۵ درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۵۲٫۷درصد رشد داشته است که از تحمیل بار تورمی بیشتر به این خانوارها حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاتر ‌بودن سهم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سبد مصرفی خانوارهای روستایی باعث شده است فشار تورمی بر این خانوارها بیشتر احساس شود؛ چراکه تورم این گروه نسبت به تورم گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌مراتب شدیدتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در اسفندماه ۹۷ در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ماه قبل، به‌ترتیب مربوط به گروه‌های «قندوشکر و شیرینی»، «گوشت»، «سبزیجات»، «دخانیات» و «نوشیدنی‌ها» بوده و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به‌ترتیب گروه‌های «حمل‌ونقل»، «پوشاک و کفش»، «هتل و رستوران» و «تفریح و فرهنگ» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند. در این‌ماه دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۵٫۹درصد برای دهک اول تا ۲۸٫۹درصد برای دهک دهم متغیر بوده و بار تورمی خانوارهای ثروتمند به‌دلیل تنوع بالای سبد کالا و خدمات مصرفی و ارزمحور بودن اغلب آنها بیش از خانوارهای فقیر بوده است.