فهرست ناوبری برگه ها

محبوبه کریمیان

Mahboubeh Karimian

خانم محبوبه کریمیان

مسئول دبیرخانه و روابط عمومی

لیسانس مدیریت دولتی

مسئول دبیرخانه و روابط عمومی مجله و جامعه صنعت کفش از سال ۱۳۸۱ تاکنون

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.