فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

برسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژی های رقابتی پورتر

نام دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی _ دانشکده مدیریت و حساب داری
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
موضوعبرسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژی های رقابتی پورتر
استاد راهنما خانم دکتر منیژه قره چه
استاد مشاورآقای دکتر هوشنگ اسد الله
گرد آورندهرضا مرادی
سال تحصیلی ۱۳۸۵
مشاهده

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.