فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

برسی مزیت نسبی صنعت کفش کشور و مقایسه تطبیقی آن با چند کشور منتخب

نام دانشگاه
دانشگاه مازندران _ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
موضوعبرسی مزیت نسبی صنعت کفش کشور و مقایسه تطبیقی آن با چند کشور منتخب
استاد راهنما آقای دکتر مظفر قنبر زاده
استاد مشاورخانم دکتر زهرا کریمی
گرد آورندهنقی حسن زاده
سال تحصیلی ۱۳۸۱
مشاهده

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.