فهرست ناوبری برگه ها

وزارت صنعت معدن وتجارت_دوره هشتم جامعه صنعت کفش _ ۱۳۹۶

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

      ۹۶٫۱۱٫۲
پاسخ جامعه به دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص دستورالعمل ماده
۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز

      ۹۶٫۱۰٫۲۰  دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در ارائه نقطه نظرات در خصوص پیش نویس دستورالعمل اجرایی ماده ۷ آیین نامه ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

     ۹۶٫۱۰٫۱۹  گزارش صورتجلسه کارگروه تخصصی منسوجات و پوشاک وزارت صمت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ دیماه ۹۶ در دفتر معاونت امور اقتصادی و بازرگانی در خصوص نحوه اجرای ماده ۷ شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا

  ۹۶٫۱۰٫۱۷
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص برگزاری سیزدهمین اجلاس
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ج اا و کشور اندونزی در بهمن ماه ۹۶ و
ارائه گزارش از آخرین وضعیت همکاری و پیشنهادات جهت درج در سند اجلاس

 ۹۶٫۱۰٫۱۶  دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص تدوین نقشه راه همکاری های ایران با کشورهای ایتالیا و بلژیک و ارائه گزارش از آخرین وضعیت همکاری

 ۹۶٫۱۰٫۱۶  دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی در خصوص یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۳ الی ۶ بهمن ۹۶

    ۹۶٫۱۰٫۱۶
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه اتاق بازرگانی ایران و چین و دانشکده کارآفرینی در خصوص برگزاری سومین همایش فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین از ت ۱۰ الی ۱۱ بهمن ماه ۹۶

    ۹۶٫۱۰٫۱۶
پاسخ جامعه صنعت کفش ایران به دفتر مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت
در خصوص الزام واردکنندگان به اخذ جی تی ای ان

   ۹۶٫۱۰٫۱۰
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در خصوص اجرای تکالیف و دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه کالا دعوت به جلسه ای در روز چهارشنبه ۱۳ دیماه ۹۶ ساعت ۱۴ در محل دفتر معاونت

   ۹۶٫۱۰٫۹
مکاتبه جامعه با قائم مقام وزیر صمت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نمایشگاه هوم لایف چین در آذرماه
 

   ۹۶٫۱۰٫۶
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص دعوت به اولین جلسه بررسی راهکارها ، موانع و مشکلات ایجاد و توسعه برند در صنعت چرم و مصنوعات چرمی کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۱ دیماه ۹۶

   ۹۶٫۹٫۲۸
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست ریاست سازمان توسعه تجارت ایران
مبنی بر تدوین بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در راستای محدودیت ها
بر تجارت خارجی کشور
 

  ۹۶٫۹٫۲۶
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص پیوست پیش نویس دستورالعمل
اجرایی مدیریت کالاهای موجود در داخل کشور برای گروه کالایی منسوجات و
پوشاک
 

 ۹۶٫۹٫۲۶
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص تصویر نامه مدیر کل دفتر صنایع
شیمیایی و سلولزی در خصوص معرفی شرکت بسته نگار روز
 

      ۹۶٫۹٫۱۹
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه سازمان توسعه تجارت
در خصوص سفر برخی مقامات فرانسوی به تهران جهت پیگیری روند همکاری های فیمابین و ترسیم نقشه راه آتی و اعلام گزارش از وضعیت همکاری

      ۹۶٫۹٫۱۲  دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه ریاست دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص دعوت از نخست وزیر قطر مبنی بر حضور شرکت های ایرانی در اولین نمایشگاه دوحه

     ۹۶٫۹٫۱۲
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه مدیرکل حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص دومین جشنواره طراحی مد ولباس دیبا
 

    ۹۶٫۹٫۱۲
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه مدیر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی و ریاست دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر در خصوص دومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا
 

۹۶٫۹٫۱۱
گزارش جامعه به دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص صادرات شش ماه اول سال ۱۳۹۶
 

   ۹۶٫۹٫۷

دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر اولین جلسه کارگروه پیگیری و تسهیل سرمایه گذاری های کوچک و متوسط شرایط حاکم بر برجام و پیشنهادات درخصوص بندهای مرتبط

 ۹۶٫۹٫۱
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج اا
در کشور روسیه و ترکمنستان از ت ۲۹ آذر الی ۲ دی و ت۱۰ الی ۱۲ اسفند ۹۶

  ۹۶٫۹٫۱
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع پیوست سازمان توسعه تجارت در خصوص
برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و صربستان
و اعلام گزارش از همکاری های موجود

۹۶٫۹٫۱
پاسخ جامعه به دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص تعرقه ورودی
انواع کفش

 ۹۶٫۹٫۱
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص ارائه گزارشی از اخرین وضعیت
همکاری موجود در راستای برگزاری ۲۶ اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و
ترکیه درآذر ماه ۹۶

 ۹۶٫۸٫۲۳
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص برگزاری همایش چشم انداز روابط
ایران و قفقاز شمالی در شهر ولادی روسیه از ۲۰ الی ۲۳ آذر ۹۶

۹۶٫۸٫۲۱
دفتر صنایع نساجی وپوشاک وزارت صمت در خصوص معرفی موسسه حسابداری وخدمات
مدیریت هزینه یاب جهت ارائه خدمات مالی برای صنایع

۹۶٫۸٫۱۶
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص صورتجلسه کارگروه منسوجات و
پوشاک مورخ ۱۳ آبان ۹۶ و ارائه پیشنهادات جهت تهیه پیش نویس مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 

  ۹۶٫۸٫۱۳
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص یادداشت تفاهم ۱۱ اجلاس
کمیسیون مشترک ایران و سریلانکا در جهت توسعه آزمایشگاه نساجی و تجهیزات
 

۹۶٫۸٫۱۱ دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت امکان فروش مستقیم محصولات داخلی به دستگاه های دولتی

 ۹۶٫۸٫۹  فوری – دعوت به جلسه دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص تهیه پیش نویس دستورالعمل کارگروه های تخصصی و تصمیم گیری و بررسی شناسه کالا جلسه ای در روز شنبه ۱۳ آبان در طبقه ۱۱

 ۹۶٫۸٫۸
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص برگزاری فروم تجاری ایران و
روسیه وکشور های سی آی اس با هدف توسعه صادرات محصولات تولیدی

  ۹۶٫۸٫۶
دفتر معاون فنی و خدمات بازرگانی پیوست تصویر نامه وزارت صمت در خصوص به
تعویق افتادن اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده فروشی

   ۹۶٫۷٫۲۹
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص تصویر نامه شرکت پارس پگاه
تجارت و پاویون ج اا در نمایشگاه بین المللی صنعت و موتورشو عشق آباد ترکمنستان در بهمن ماه ۹۶
 

  ۹۶٫۷٫۲۷ دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص حقوق ورودی کالاهای مرتبط با نساجی وپوشاک جهت سال آینده همراه با تکمیل فرم کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  

 ۹۶٫۷٫۲۶  درخواست جامعه از دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص درج نام کفش در موافقت نامه تجاری اوراسیا

 ۹۶٫۷٫۱۷
ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در خصوص برگزاری دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال ۲ آذر ۹۶

 ۹۶٫۷٫۱۶
مکاتبه مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت با ریاست  صنایع تکمیلی
پتروشیمی در خصوص پیگیری نامه جامعه با موضوع نوسانات عرضه و قیمت دی اتیل
هگزانول

  ۹۶٫۷٫۱۵
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص شرکت رسانه هفت ستاره طلایی در
خصوص مشاوره تخصصی به منظور حضور در نمایشگاه بین المللی ای تی ام ۲۰۱۸ و
هایتکس استانبول ترکیه

 ۹۶٫۷٫۱۰  مکاتبه جامعه با دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص افزایش قیمت دی او پی

 

۹۶٫۷٫۱۰
مکاتبه جامعه با دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص هشدار نسبت به
تغییر خط قاچاق از پوشاک به کفش

۹۶٫۶٫۲۲
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص توافقات بعمل آمده در بیست و پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه