فهرست ناوبری برگه ها

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی_۱۳۹۴

وزارت کار پاسخ به نامه جامعه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار مزایای رفاهی و انگیزه ای

vezarate_kar

جناب آقای علی ربیعی _ درخواست جامعه از وزیر کار برای لغو حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی

 

Rabiee_94_3_5

 

 

بخشنامه مزایای رفاهی و انگیزه ای

Bakhshname_vezarat_kar

 

 

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.