فهرست ناوبری برگه ها

وزارت امور خارجه

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

      ۹۶٫۱۱٫۱۱
مکاتبه جامعه با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص تسهیلات اعطای
ویزاهای تجاری میان‌مدت یا بلندمدت جهت سفر به جمهوری اسلامی ایران برای
فعالان صنایع از جمله صنعت چرم و کفش جهان