فهرست ناوبری برگه ها

نهاد ریاست جمهوری

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۷٫۷٫۱

مکاتبه جامعه با مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص موانع و مشکلات ناشی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی به شماره ۹۷۲۰۸۴۲۱ مورخه ۱۸ شهریور ماه ۹۷

۹۷٫۴٫۲۵

مکاتبه جامعه با معاون اول محترم رئیس جمهور درخصوص مشکلات ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش و درخواست وقت حضوری از ایشان جهت جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره جامعه

۹۷٫۳٫۲۷
مکاتبه وزارت امور خارجه با جامعه صنعت کفش در خصوص دعوتنامه کنفدراسیون صنایع هند جهت شرکت در نمایشگاه کفش دهلی مورخه ۱۱ الی ۱۳ امرداد ماه