فهرست ناوبری برگه ها

نهاد ریاست جمهوری واحد بازرسی و شکایات مردمی

نهاد ریاست جمهوری واحد بازرسی و شکایات_Page_1 نهاد ریاست جمهوری واحد بازرسی و شکایات_Page_2 نهاد ریاست جمهوری واحد بازرسی و شکایات_Page_3

یک دیدگاه

 1. باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دررابطه با مبارزه باقاچاق کالا که فرمودند
  ازمبادی ورودی مسولین شروع کنند
  درگمرک مرزچذابه مامورین گمرک زواری که مقداری پارچه واباس باخود ازعراق میاورند
  ماورگمرک درسالن مسافری این گونه مسافرین
  ایرانی وزوارایرانی را انقدر اذیت میکنند
  که انهارا مجبور به دادن رشوه میکند وبا این
  کار رواررامتنفرکرده واین کارهمیسگی مامورین گمرک شده لطفا رسیدگی کنید

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.