فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۵۲ بهمن ماه ۹۷_ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجلهسیامک کریم خان زند
شناسنامه مجله تحریریه
فهرستتحریریه
سخن اول ، سخن شمانفس تولید تنگ شده استفاطمه امیراحمدی۴
سخن دومتبدیل زنجیره ارزش کفش کشور به قطب صادراتی منطقه
مریم چهاربالش
۶
گزارشتعرفه صادرات ، عدم ثبات بازار وکم توجهی مسئولین

شیدا ملکی

۸
گزارش
دعوت از تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری در قم

مریم چهاربالش

۱۱

گزارش

نمایشگاهی فراملی

مریم چهاربالش

۱۴
گزارشراه اندازی مرکز مدل سازی وطراحی خوشه کفش هیدج

تحریریه

۱۸
گزارشمجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم) جامعه مدیران ومتخصصین صنعت کفش ایران برگزار شد

افسانه خلیلی

۱۹
گزارشمعرفی اتحادیه تولید کنندگان وصادرکنندگان چرم مصنوعی ایرانتحریریه۲۰
اخبار بین المللپاکستان:کاهش صادرات کفش

مترجم : ماندانا ناصر

۲۲
تحلیل اماریآمار خلاصه صادرات و واردات انواع محصولات چرمی ، کیف و کفش درده ماهه اول سالهای ۹۷ – ۹۵

کاظم کریمی

۲۴
مقالهسایز بندی پای پوش

مترجم : مریم سمسارها

۲۵
مقالهتاثیر ERP در کسب مزیت رقابتی سازما نها (قسمت دوم)

مهندس محمدنقی سلیمی

۲۹
مقالهبیلی تنری به سمت تولید کفش قدم برمی دارد

مترجم : امیرحسین غروی

۳۰
مقالهخار پاشنه را چگونه درمان کنیم ؟

تحریریه

۳۲
مقالهعشق کفش داستان یک تولیدکننده کفش

محمود زند کریمی

۳۳
ArticleThe share of shoes in the basket of households in year96Ali Lashgari۳۶

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.