فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۴۰_ آذر ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجلهطراح : مریم رزاقی 
شناسنامه مجلهتحریریه۱
فهرستتحریریه۲
سخن دوم
شرحی کوتاه از چهار ماه فعالیت کارگروه ساماندهی صنعت کفش ایرانعلی لشکری۴
گزارش
گزارش عملکرد جامعه و نشریه صنعت کفش در امپکس ۶محمود زند کریمی۷
گزارش
بازار بین المللی، خواسته شرکت کنندگان از امپکسفاطمه امیراحمدی۸
گزارش
امپکس ۶، تردیدها و باورهاکبری آجربندیان۱۲
اینفوگرافیک
امپکس از نگاه آمار
تحریریه
۱۵
گزارش تصویری
امپکس از قاب دوربین
رسول ایزد مهر۱۶
گزارش
ظرفیتهای ایران برای تبدیل شدن به ترمینال کفش منطقهمحمود زند کریمی۱۸
مقاله
خبرنامه یوتیکترجمه مرضیه نوفرستی۲۰
تحلیل آماری
آمار خلاصه صادرات و واردات انواع محصولات چرم، کیف و کفش در شش ماهه اول سا لهای ۹۴ تا ۹۶کاظم کریمی۲۳
گزارش
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرص تهای پیش روی صنعت کفش ایرانتحریریه۲۴
گزارش
نخستین دوره جایزه ملی زنجیره صنعت کیف، کفش و چرم ایران
محمد امین قلم بر
۲۶
گزارش
نخستین همایش ملی زنجیره صنعت کیف، کفش و چرم ایران
محمد امین قلم بر
۲۷
گزارش
ارتقای جایگاه صنعت کفش در گرو ارتباط موثر میان صنعت و دولت
تحریریه
۲۸
گزارشدوران جدید هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنعت کفش ایرانمحمد جواد به آبادی۳۰
گزارشتاکید بر لزوم وحدت و همگرایی میان تشکلهای صنعتی و اتحادیه های صنفی
تحریریه
۳۱
مقالهاقدامات اتحادیه اروپا علیه واردات بی رویهمترجم : فاطمه زارعین۳۲
مقالهانتخاب درست مواد اولیهترجمه : ماندانا ناصر۳۵
گزارشکتاب مقدم های بر بازاریابی در صنعت کفش ایرانمحمود حسن زاده۳۷
Article
Preliminary analytic investigation of footwear import in Iran and the world
 Article
۴۰
آگهی های فهرستیسازمان آگهی نشریه صنعت کفش 

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.