فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۳۶_ امرداد ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجلهطراح : مریم رزاقی 
شناسنامه مجلهتحریریه۱
فهرستتحریریه۲
سخن دوم
چرا ما تشکل نیستیم؟محسن ایلچی۴
مقاله
آخرین آمار تولید جهانیترجمه : ماندانا ناصر۶
اخبار اینترنتی
اسپانیا: کاهش صادرات کفش تا یک درصدترجمه : ماندانا ناصر۱۰
مقاله
آسیب شناسی نظام نمایشگاه صنعت کفش و زنجیره وابسته بهره وری منفی نمایشگاهمریم چهاربالش۱۲
گزارش
<تشکل؛ جایگاهی که با خون دل به دست آمدمحمدجواد به آبادی۱۴
تحلیل آماریجدول مقایسه ای واردات چرم مصنوعیکاظم کریمی
۱۸
گزارش
تاکید بر توسعه همکاری های دوجانبه اتاق بازرگانی تهران و جامعه صنعت کفش ایرانمحمود زند کریمی۱۹
مقاله
روند تحولات صنعت کفش ایران طی ۵ سال ا خیرعلیرضا تهمورسی۲۰
مقاله
در جلسه هیات مدیره جامعه عنوان شد: تاکید بر وحدت و همگرایی تشکل های صنعتیتحریریه۲۴
مقاله
فرانسه برای آینده صنعت کفش خود میجنگدترجمه مرضیه نوفرستی۲۶
گزارش
دیدار ریاست هیات مدیره جامعه با مدیر عامل گروه صنعتی ملی
تحریریه
۲۸
مقالهارزیابی مقاومت پایپوش در برابر ساینده های حمل شده توسط آبمریم سمسارها۲۹
گزارش
نشست مشترک جامعه صنعت کفش ایران با شرکت کفش نوید بهمن
محمود زند کریمی
۳۲
مقاله
صنایع عصر چهارمزهرا فضلعلی۳۴
ArticleTwist in shoe import policies and social responsibility of domestic producers Article۴۰
آگهی های فهرستیسازمان آگهی نشریه صنعت کفش 

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.