فهرست ناوبری برگه ها

مهندس صالحی نیا معاونت محترم صنعتی اقتصادی وزارت صنعت

مشکلات تولیدکنندگان در سال تولید ملی

رونوشت نامه صالحی نیا به اسلام پناه در خصوص مشکلات تولیدکنندگان در سال تولید ملی

موضوع D.O.P, PVCs , الکل

 

صالحی نیا معاونت امور صنعتی و اقتصادی وزارت صنایع موضوع DOP, PVCs , الکل

D.O.P و افزایش قیمت آن

مهندس صالحی نیا معاونت امور اقتصادی موضع دی او پی و افزایش قیمت آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.