فهرست ناوبری برگه ها

مجله

Article


نویسنده:
توضیحات : Monitoring IRAN’s Shoes Industry.translate by Maryam Chaharbalesh
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 44 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم : مریم چهاربالش
توضیحات : مروری بر جایگاه کفش های ورزشی در دنیای امروز
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 40 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : چهار جنبه مهم در انتخاب کفش راحتی، کیفیت، قیمت و طراحی
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 38 دریافت

مقاله


نویسنده: فاطمه امیراحمدی
توضیحات : حرکت نمایشگاه های کفش برای جذب بیشتر مشتریان خارجی
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 36 دریافت

مقاله


نویسنده: مریم سمسارها
توضیحات : <سوزن ، نخ ودوخت مورد مصرف پای پوش (قسمت آ خر)
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 34 دریافت

گزارش


نویسنده: علیرضا تهمورسی
توضیحات : اثر رقابت منفی بر توسعه تبلیغات
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 30 دریافت

گزارش


نویسنده: محمود زند کریمی
توضیحات : در سال جدیدبه سمت گفتمان جدید فروش گام برداریم
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 28 دریافت

مقاله


نویسنده: علی ذولقدر
توضیحات : روند شکل گیری خوشه کفش هیدج و فعالیت های آن در سال اول توسعه
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 24 دریافت

گزارش


نویسنده: زهرا رستگار
توضیحات : خلاقیت ونوآوری درطراحی نتایج پایان نامه های دانشجویی
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 22 دریافت

گزارش


نویسنده: محمد جواد به آبادی
توضیحات : پایان خوش 1395 با کمپین خبر ساز
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 18 دریافت

گزارش


نویسنده: محمود زند کریمی
توضیحات : اولین گام های تاسیس \" کارگروه کفش\" در وزارت صنعت، معدن و تجار ت
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 16 دریافت

اینفوگرافیک


نویسنده: سوران پیرخضرانیان
توضیحات : تاریخچه کفش
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 14 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم : مرضیه نوفرستی
توضیحات : کفش دو؛ بازار هدف اندا
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 12 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم : امیرحسین غروی
توضیحات : ورود با قديمی ها
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 10 دریافت

اخبار اینترنتی


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : آمریکا: نگرانی برزیل از شرایط سیاسی آمریکا
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 8 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : خداحافظی با نمایشگاه G D S
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 7 دریافت

سخن دوم


نویسنده: علی لشکری
توضیحات : تحقق شعار مصرف کالای ایرانی ، ضامن اشتغال فرزندانمان و چالش های پیش رو
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 4 دریافت

طرح جلد


نویسنده: طراح : مریم رزاقی
توضیحات :
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 0 دریافت

فهرست


نویسنده: تحریریه
توضیحات :
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 2 دریافت

شناسنامه


نویسنده: تحریریه
توضیحات :
سال انتشار : 1396 شماره مجله : 232 صفحه : 1 دریافت

Article


نویسنده:
توضیحات : Monitoring IRAN’s Shoes Industry
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 44 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم : مریم سمسارها
توضیحات : سوزن ، نخ ودوخت مورد مصرف درپایپوش
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 40 دریافت

اخبار اینترنتی


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : سال سختی دیگر برای کفش ایتالیا
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 38 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : <چرم سازی HORWEEN یک تجارت خانوادگی با یک قرن سابقه
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 36 دریافت

مقاله


نویسنده: مترجم:ماندانا ناصر
توضیحات : داستان ناگفته آنتی دامپینگ در اتحادیه اروپا
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 35 دریافت

گفت و گو


نویسنده: زهرا رستگار
توضیحات : گفت وگو با علیرضا پاشاپور و سیدرضا سیدی، صاحب برند اتزی
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 34 دریافت

مقاله


نویسنده: مریم چهاربالش
توضیحات : جست وجوی زندگی در سبز بهاری
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 33 دریافت

اینفوگرافیک


نویسنده: تحریریه
توضیحات : خلاصه مدیریتی گزارش ارزیابی کیفیت برگزاری امپکس 5
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 30 دریافت

گزارش


نویسنده: محمد امین قلم بر
توضیحات : آموزش: فرصتی برای هوشمندها
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 28 دریافت

گزارش


نویسنده: زهرا رستگار
توضیحات : طراحی دانشگاهی برای کفشهای ایرانی از سیمرغ عطار تا کفش های پرنده
سال انتشار : 1395 شماره مجله : 231 صفحه : 26 دریافت