فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۶٫۲۴

نامه وارده از مجلس شورای اسلامی دفتر نماینده مردم تهران و رییس شورای سیاستگذاری در خصوص برگزاری ششمین گردهمایی بزرگ مسئولان دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصاد ایران در آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ج اا