فهرست ناوبری برگه ها

فاطمه امیر احمدی

 Fatemeh Amir amhmadi

خانم فاطمه امیراحمدی

تحریریه

لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی ، گرایش روابط عمومی

فوق لیسانس تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

کارهای پژوهشی:

کدگزاری در پروژه تحلیل محتوای رمان های عامه پسند در دهه ی ۷۰ وزارت ارشاد اسلامی

کدگزاری در رساله دکتری تژا میرفخرایی تحت عنوان بررسی و مقایسه رمان های عامه پسند و نخبه گرای دهه ی ۷۰ 

کارهای خبری :

گرفتن مصاحبه های تخصصی برای باشگاه خبرنگاران جوان و سایت برهان همکاری با سایت برهان همچنان ادامه دارد

همکاری با موسسه ی طلایه داران نور آفاق در پروژه ی مسیر امید

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.