فهرست ناوبری برگه ها

شناسنامه مجله

دوره انتشار: ماهنامه 
   
موضوع: فنی ، مهندسی 
   
صاحب امتیاز: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران  www.sanatekafsh.com
   
مدیر مسئول: علی لشکری  مشاهده پروفایل   Lashgari_ali@yahoo.com info@assomes.ir  
   
سردبیر: افسانه خلیلی   مشاهده پروفایل    AfsanehKhalili@yahoo.com
۸۸۹۰۱۳۹۱
   
مجری طرح: سید حسین موسوی  مشاهده پروفایل  info@assomes.ir
   
امور بازرگانی، مالی و انفورماتیک:  علی رزاقی مشاهده پروفایل  atmm110@yahoo.com
   
مسئول سازمان تبلیغات: حلیمه عوض زاده  hevazzadeh@yahoo.com   ۸۸۹۰۱۳۵۵ . ۸۸۸۰۵۶۶۶ . ۰۹۱۲۳۳۸۷۷۶۵                                         
   
مسئول دبیرخانه و روابط عمومی : محبوبه کریمیان  مشاهده پروفایل  Mahboubehkarimian@yahoo.com   ۸۸۸۹۱۱۹۷  ۸۸۸۹۱۱۹۸
   
 مسئول امور توزیع و ارتباط با مشتریان : محبوبه کریمیان
محل انتشار: تهران 
   
تلفن: ۸۸۸۹۱۱۹۸، ۸۸۹۰۱۳۹۱ (۰۲۱) 
   
فاکس: ۸۸۹۰۲۳۵۹ (۰۲۱) 
   
صندوق پستی تهران:  ۱۵۸۷۵-۹۵۹۱
   
نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان ۲۲، پلاک ۱۷۴، طبقه اول جنوبی 
زبان: فارسی 
   
گستره توزیع: سراسری 
   
سایت اختصاصی: www.assomes.ir   و  www.sanatekafsh.com
   
نشانی الکترونیک: info@assomes.ir 

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.