فهرست ناوبری برگه ها

سازمان صدا و سیما

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۲٫۱۷
نامه وارده از سوی معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی صدا وسیما ج ا ا در راستای حمایت از کالای ایرانی در خصوص برگزاری نشست هم اندیشی با حضور ریاست رسانه ملی وزاری دولت نمایندگان مجلس اساتید دانشگاه و نمایندگان اصناف در ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در مرکز همایش های صدا و سیما

۹۷٫۲٫۴
نامه وارده سازمان صدا و سیمای ج اا در خصوص نشست هم اندیشی حمایت از کالای ایرانی با حضور ریاست سازمان، وزرای دولت،‌نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و نمایندگان اصناف و… که در روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد