فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ۹۹-۹۶

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

    ۹۶٫۱۱٫۴

    ۹۶٫۱۱٫۱
دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران
در خصوص فهرست طبقه بندی فصلی تعرفه کالاهای وارداتی به عراق در سه طبقه
تعرفه ای عمده شامل ۱۰-۱۵-۳۰

    ۹۶٫۱۱٫۱
دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران
در خصوص برگزاری کمیته پیگیری تفاهمات شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ج اا
و عمان در حوزه فعالیت شرکت های صادراتی
 

   ۹۶٫۱۰٫۲۴
دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص
نحوه دسترسی به اطلاعات تعرفه های گمرکی کشور ترکیه جهت بهره برداری شرکت
های صادراتی

   ۹۶٫۱۰٫۹ مکاتبه جامعه با قائم مقام وزیر صمت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نمایشگاه هوم لایف چین در آذرماه 

۹۶٫۹٫۱۹
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت پیوست تصویر نامه سازمان توسعه تجارت
در خصوص سفر برخی مقامات فرانسوی به تهران جهت پیگیری روند همکاری های
فیمابین و ترسیم نقشه راه آتی و اعلام گزارش از وضعیت همکاری

   ۹۶٫۹٫۸
دفتر مدیر کل بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
اعزام هیات تجاری به تانزانیا در خصوص صادرات

  ۹۶٫۹٫۱
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع پیوست سازمان توسعه تجارت در خصوص
برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و صربستان
و اعلام گزارش از همکاری های موجود

  ۹۶٫۸٫۱۳
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص یادداشت تفاهم ۱۱ اجلاس
کمیسیون مشترک ایران و سریلانکا در جهت توسعه آزمایشگاه نساجی و تجهیزات
 

 ۹۶٫۷٫۱۰
دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران پیوست
نامه بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تامین مالی و ارایه سایر خدمات مالی
به طرح های سرمایه گذاری

 ۹۶٫۷٫۱۰
دفتر معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت نام الکترونیکی دعوت از مدعوین به ۲۱ مراسم سالروز ملی صادرات در ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶