فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۷٫۷٫۱۱نامه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص دعوت به جلسه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۹۷ در روز شنبه مورخ ۱۴ مهر ماه راس ساعت ۱۵

۹۷٫۷٫۲نامه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی و پیوست تصویر نامه رایزن بازرگانی ایران در چین در خصوص مشخصات ۶۰ شرکت چینی فعال در زمینه عرضه کفش چرمی

   ۹۷٫۵٫۲۲نامه وارده از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعزام هیات تجاری و بازاریابی ایران توسط شرکت پارس کارن به کشور روسیه همزمان با برگزاری نمایشگاه مس شوز از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ شهریور ماه ۹۷

  ۹۷٫۲٫۲۵ مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در به پاسخ به درخواست آن دفتر مبنی بر اعلام ظرفیت صادرات انواع کفش به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 ۹۷٫۲٫۱۷پاسخ دفتر سرپرست معاونت توسعه بازار های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به درخواست جامعه در خصوص درج گروه کالایی کفش در فهرست موافقتنامه ترجیهات تجاری ایران و اوراسیا 

 ۹۷٫۲٫۱۱مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پیگیری شمول یا عدم شمول گروه کالایی کفش در اوراسیا