فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۱۰٫۲۶نامه وارده ازدفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات تشکل جهت تعیین شاخص های ارزیابی و انتخاب صادرکننده نمونه سال ۹۸

    ۹۷٫۹٫۲۶نامه وارده از دفتر مدیر نمایشگاه تخصصی صادراتی ج اا در ساحل عاج در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی ج اا در ساحل عاج در تاریخ ۶ الی ۸ اسفند ماه ۹۷ در ساحل عاج – ابیجان برگزار می شود

   ۹۷٫۹٫۲۰نامه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات تخصصی جهت هدفگذاری صادراتی سال ۹۸ در جهت اهداف پیش بینی شده

  ۹۷٫۸٫۰۶ امه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در خصوص دعوتنامه سفارت بنگلادش جهت حضور صنعتگران چرم در نمایشگاه BLLIS داکا از تاریخ ۱ الی ۴ آذر ماه ۹۷ در سالن شماره ۱ مرکز کنوانسیون های بین المللی در باشوندهارا شهر داکا

 ۹۷٫۷٫۱۱نامه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص دعوت به جلسه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۹۷ در روز شنبه مورخ ۱۴ مهر ماه راس ساعت ۱۵

۹۷٫۷٫۲نامه وارده از دفتر مدیر کل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی و پیوست تصویر نامه رایزن بازرگانی ایران در چین در خصوص مشخصات ۶۰ شرکت چینی فعال در زمینه عرضه کفش چرمی

   ۹۷٫۵٫۲۲نامه وارده از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعزام هیات تجاری و بازاریابی ایران توسط شرکت پارس کارن به کشور روسیه همزمان با برگزاری نمایشگاه مس شوز از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ شهریور ماه ۹۷

۹۷٫۵٫۰۸نامه وارده از دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی در خصوص برگزاری پاویون ج اا در شصتمین نمایشگاه بین المللی سوریه از تاریخ ۱۵ الی ۲۴ شهریور ماه ۹۷ 

 ۹۷٫۵٫۱ نامه وارده از دفتر مدیر کل بازرگانی کشورهای عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعزام هیات تجاری به کشور کنیا – نایروبی از تاریخ ۱۱ الی ۱۶ شهریور ماه ۹۷

   ۹۷٫۴٫۲۱نامه وارده ازدفتر مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و پیوست تصویر نامه رایزن بازرگانی ایران در کنیا در خصوص لزوم بهره مندی از قانون رشد و فرصت برای آفریقا 

  ۹۷٫۲٫۲۵ مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در به پاسخ به درخواست آن دفتر مبنی بر اعلام ظرفیت صادرات انواع کفش به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 ۹۷٫۲٫۱۷پاسخ دفتر سرپرست معاونت توسعه بازار های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به درخواست جامعه در خصوص درج گروه کالایی کفش در فهرست موافقتنامه ترجیهات تجاری ایران و اوراسیا 

 ۹۷٫۲٫۱۱مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پیگیری شمول یا عدم شمول گروه کالایی کفش در اوراسیا