فهرست ناوبری برگه ها

دکتر نعمت الله مردانی مدیر کل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک

ارز حاصل از صادرات

مردانی دفتر صنایع نساجی پوشاک موضوع ارز حاصل از صادرات

 

پیش نویس سند راهبردی

مردانی دفتر صنایع نساجی و پوشاک موضوع پیش نویس سند راهبردی

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.