فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

جناب آقای محمود بازاری_رونوشت جهت استحضار آقای حسینی صدر_عضو کمیسون صنایع مجلس

Mahmud_bazari_jahat_majles_93.10.9جناب آقای محمود بازاری_رونوشت جهت استحضار آقای رحمانی_ریاست محترم  کمیسون صنایع مجلس

Mahmud_bazari_roneshvasht_jahat_majles93.10.9

 

 

  جناب آقای دکتر بذر پاش نماینده محترم مردم تهران

 

bazr pash namayande tehran dar majles2

 dr bazr pash namayande tehran dar majles

                       جناب آقای دکتر پور ابراهیمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

 

pur ebrahimi

 

جناب آقای دکتر رحمانی ریاست محترم کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی

 

Dr Rahmani

 

جناب آقای دکتر فتحی پور ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 

 

Dr Fathi pur

 

 

 

جناب آقای دکتر میرکاظمی ریاست محترم کمسیسون انرژی مجلس شورای اسلامی

 

Dr mirkazemi

 

 

 جناب آقای دکتر فولادگر  ریاست محترم کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی

 

 

Dr foolad gar

 

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.