فهرست ناوبری برگه ها

دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت_۱۳۹۴

تفویض اختیار معرفی واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات یوزانس ۶ ماهه

Estefade_az_tashilat_yozans_6mahe_Page_1 Estefade_az_tashilat_yozans_6mahe_Page_2

نمایشگاه روسیه اردیبهشت ۹۵

Namayeshgah_rusie_ordibehesht95_Page_1 Namayeshgah_rusie_ordibehesht95_Page_2

 مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته طرح های پژوهشی صنعتی انجام شده در دانشکده

Tarhaye_pazhoheshi_daneshgah_Page_1 Tarhaye_pazhoheshi_daneshgah_Page_2

برگزاری اولین دوره آموزشی تخصصی مناقصات بین المللی

Dore_Amuzeshi_monaghesat_beinolmelali_Page_1 Dore_Amuzeshi_monaghesat_beinolmelali_Page_2

تدوین استراتژی صنعت کفش تبریز

estratezhi_sanate_kafsh_tabriz_Page_1 estratezhi_sanate_kafsh_tabriz_Page_2 estratezhi_sanate_kafsh_tabriz_Page_3 estratezhi_sanate_kafsh_tabriz_Page_4

جناب آقای دکتر کرباسیان ریاست محترم کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

Dr_Karbasian_riaste_gomrok

درخواست وزارت کار مبنی بر معرفی کارگران خلاق و مبتکر به مناسبت هفته کارگر

Moarefi_Kargaran_khalagh_Page_1 Moarefi_Kargaran_khalagh_Page_2

همایش بررسی فرصت های تجاری ایران و قزاقستان ۱۸ بهمن ۹۴ در سازمان توسعه تجارت

Forsathaye_tejari_iran_dar_ghazaghestan_Page_1 Forsathaye_tejari_iran_dar_ghazaghestan_Page_2

رونوشت نامه دفتر نساجی و پوشاک  وزارت صنایع به دفتر امور تشکل های اتاق  ایران تعرفه حقوق ورودی سال ۹۵

zanjire_Arzesh_kafsh

رونوشت نامه  دفتر نساجی و پوشاک  وزارت صنایع موضوع تعرفه کفش های ورزشی به  دفتر امور تشکل های اتاق ایران

Tarefeye_Kafsh_varzeshi

امور بهداشت ایمنی محیط زیست و انر‍‍‍ژی تصفیه فاضلاب واحدهای صنعتی

Behdasht_imeni_mohitzist_Page_1 Behdasht_imeni_mohitzist_Page_2

تعرفه کفش های ورزشی و رونوشت به هیئت مدیره جامعه

Tarefe_kafsh_varzeshi_bahman94

سیزدهمین جشنوراه کنفرانس علمی وتخصصی و تجلیل از صنایع برتر ملی و بین المللی ایران

13th_jashnvare_tajlil_az_sanaye_meli

13th_jashnvare_sanaye_meli_Page_1 13th_jashnvare_sanaye_meli_Page_2

برگزاری نمایشگاه کره جنوبی در محل داپمی نمایشگاه های تهران خرداد ۹۵

Namayeshgah_korejunubi_khordad95_Page_1 Namayeshgah_korejunubi_khordad95_Page_2 Namayeshgah_korejunubi_khordad95_Page_3

وزارت صنعت دفتر دفتر مدیر کل آمار و فرآوری داده هاصورتجلسه پایش صنعت نساجی و چرم و کفش

Soratjalase_Payesh_94_Page_01 Soratjalase_Payesh_94_Page_1 Soratjalase_Payesh_94_Page_2 Soratjalase_Payesh_94_Page_3

 تدوین کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۵

Tadvin_ketab_ghanon

گزارش اجمالی سفر معاون اول رییس جمهور به الجزایر و توافقات حاصله

Safare_moaven_aval_raisjomhor_be_aljazayer_va_tavafoghat_Page_1 Safare_moaven_aval_raisjomhor_be_aljazayer_va_tavafoghat_Page_2

 جلسه تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعت کفش تبریز ۲۹ دیماه ۹۴ ساعت ۹ صبح

tadvin_barname_tose_sanate_kafsh

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک موضوع گشایش اعتبار اسنادی ۶ یوزانس ماهه

Goshayesh_etebarat_asnadi_Page_1 Goshayesh_etebarat_asnadi_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط عمان ۶  الی ۱۰ بهمن ۹۴

Namayeshgah_irandar_Oman_bahman94

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان ۱۱ الی ۱۴ اسفند۹۴

namayeshgah_iran_dar_afghanestan_esfand94_Page_1 namayeshgah_iran_dar_afghanestan_esfand94_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک سفر رئیس واعضا هیئت مدیره انجمن صنعتگران و  بازرگانان توسیاد به ایران در تاریخ ۳ و ۴ بهمن ۹۴

Safar_bazarganan_tosiad_bahman94_Page_1 Safar_bazarganan_tosiad_bahman94_Page_2 Safar_bazarganan_tosiad_bahman94_Page_3

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک اعلام پیشنهادات در خصوص ارزیابی صادرکنندگان نمونه سال ۹۵

Arzyabi_saderkonandegan_sale95_Page_1 Arzyabi_saderkonandegan_sale95_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک افرادی تمایل به صادرات به کشور روسیه دارند ظرفیت اسمی و میزان توان صادرات

Saderat_be_rusie

دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت نمایشگاه ایران در بغداد ۲۷ الی ۳۰ بهمن ۹۴

namayeshgah_irandar_baghdad_bahman94_Page_1 namayeshgah_irandar_baghdad_bahman94_Page_2 namayeshgah_irandar_baghdad_bahman94_Page_3

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک برگزاری نمایشگاه بین الملی پوشاک دردهلی نو ۲۰دیماه ۲ بهمن ۹۴

Namayeshgah_poshak_dehli_bahman94_Page_1 Namayeshgah_poshak_dehli_bahman94_Page_2

درخواست جلسه بامسئولین ارشد سازمان صدا و سیما ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

Tarvij_farhange_masrafe_kalaye_dakheli

تمهیدات لازم برای راستی آزمایی قرارداد برندهای خارجی

Branhaye_khareji_Azar94

ارتباط با روسیه امکانات وتوان صادرات در زمینه پوشاک ومصنوعات چرمی

Ertebat_ba_Rusie

وزارت صنعت ستاد مبارزه با قاچاق دوازدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گدرش کالا در سطح عرضه

Mobareza_ba_ghachagh_Page_1 Mobareza_ba_ghachagh_Page_2 Mobareza_ba_ghachagh_Page_3 Mobareza_ba_ghachagh_Page_4 Mobareza_ba_ghachagh_Page_5

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک تایید صحت قرارداد برندهای خارجی

Ghavanin_Arzi_varedat_kala_Page_1 Ghavanin_Arzi_varedat_kala_Page_2 Ghavanin_Arzi_varedat_kala_Page_3

Taeed_sehat_gharadadhaye_berandhaye_khareji

هیئت های تجاری بازاریابی ۲۷ دیماه ۱ بهمن ۹۴

Heyat_tejari_bahman94_Page_1 Heyat_tejari_bahman94_Page_2

وزیر امور خارجه هند پیشنهاد چارچوب ۱۸ اجلاس کمیسیون ایران و هند در دیماه ۹۴

Komision_iran_hend_94_Page_1 Komision_iran_hend_94_Page_2 Komision_iran_hend_94_Page_3

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

Eslah_aeeinname_ejraee_ghanon_rafe_navabe_tolid_Page_1 Eslah_aeeinname_ejraee_ghanon_rafe_navabe_tolid_Page_2 Eslah_aeeinname_ejraee_ghanon_rafe_navabe_tolid_Page_3

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک برگزاری پنجمین همایش رایزنان بازرگانی در آبان ۹۴

Hamayesh_Rayzanan_bazargani_Aban94_Page_1 Hamayesh_Rayzanan_bazargani_Aban94_Page_2

لزوم بازنگری اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تولید  تجارت وتدوین قوانین

Baznegari_eslah_ghavanin_Page_1 Baznegari_eslah_ghavanin_Page_2 Baznegari_eslah_ghavanin_Page_3

 پیشنهادات نظام توزیع کشور جهت تدوین برنامه ششم

Tadvin_Barname_sheshom_Page_1 Tadvin_Barname_sheshom_Page_2

 لزوم ساماندی و ثبت نمایندگی واردکنندگان پوشاک خارجی در مرکز امور اصناف و بازرگانان

Lozom_Samandehi_varedkonandegan_poshak_Page_1 Lozom_Samandehi_varedkonandegan_poshak_Page_2 Lozom_Samandehi_varedkonandegan_poshak_Page_3

دفتر نساجی و پوشاک در خصوص رتبه بندی سال ۹۳ شرکت های برتر ایران و ترغیب واحدها برای حضور در رتبه بندی

sherkathaye_bartar_iran_Page_1 sherkathaye_bartar_iran_Page_2

اجرای ایین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

Rafee_Mavane_tolid_Page_1 Rafee_Mavane_tolid_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک نهمین اجلاس کمیسیون ایران و ویتنام ۷ و ۸ مهر ۹۴

Komision_iran_vietnam_mehr94_Page_1 Komision_iran_vietnam_mehr94_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک همکاری های صنعتی ایران و عراق و پیشنهاد در این خصوص

hamkari_sanati_iran_iraq_Page_1 hamkari_sanati_iran_iraq_Page_2 hamkari_sanati_iran_iraq_Page_3

دفتر نساجی و پوشاک شرکت یکتا معدن پاسارگاد همایش جذب سرمایه گذاران در ترکیه

Sherkate_yekta_jazb_sarmayegozaran_dar_torkie_Page_1 Sherkate_yekta_jazb_sarmayegozaran_dar_torkie_Page_2

 ادغام بنگاه ها در سیاست صنعتی جین در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت

Edghame_bongahha_dar_siasate_sanati_Page_1 Edghame_bongahha_dar_siasate_sanati_Page_2

اهمیت و و نقش حیاتی زیرساخت های تجاری مناسب در حوزه حمل ونقلZirsakhthaye_tejari_monaseb_amordad94_Page_1 Zirsakhthaye_tejari_monaseb_amordad94_Page_2

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک  ایین نامه اجرایی تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور مبنی بر فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی

Forosh_aghsati_kalahaye_ba_davam_dakheli_Page_1 Forosh_aghsati_kalahaye_ba_davam_dakheli_Page_2 Forosh_aghsati_kalahaye_ba_davam_dakheli_Page_3

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک همکاری صنعتی ایران و عراق و ارائه پیشنهاد همکاری های موجود

Hamjari_sanati_iran_araq_Page_1 Hamjari_sanati_iran_araq_Page_2 Hamjari_sanati_iran_araq_Page_3 Hamjari_sanati_iran_araq_Page_4

وزارت صنعت دفتر نساجی و پوشاک برگزاری نمایشگاه اقتصاد زیستی در مالزی با هدف تشویق همکاری ها در زمینه نوآوری در بخش های زیستی در سطح جهانی

namayeshgahe_zistmohiti_darsath_jahani_Page_1 namayeshgahe_zistmohiti_darsath_jahani_Page_2

دفتر نساجی و پوشاک در خصوص ابلاغ تبصره قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

 

Rafe_mavane_tolid_Page_1 Rafe_mavane_tolid_Page_2

 

دفتر ریاست جمهوری بخش امور پیگیری های ویژه موضوع نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات ورود کالاهای غیر مجاز به داخل

ejraye_ghanon_maliat_bar_arzesh_adzode_94_4_15

پاسخ جامعه صنعت کفش ایران به نامه وارده از دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واردات کیف و کفش جهت مرزنشینان شمال غرب (آستارا)

Pasokhe_jame_varedat_marzneshinan

دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت نماینده یونیدو در ایران و استفاده از تجارب در زمینه توسعه کفش

Daftare_nasaji_unido_Page_1 Daftare_nasaji_unido_Page_2

رونوشت جهت استحضارآقای مهندس محسن صالح نیا معاونت محترم امور صنایع وزارت صنعت_موضوع اخذ حق بیمه از مزایای انگیزه ای

akhz_hagh_bime_mohandes_saleh_nia

رونوشت جهت استحضارآقای مهندس نعمت زاده مقام محترم وزارت صنعت_موضوع اخذ حق بیمه از مزایای انگیزه ای

akhz_hagh_bime_mohandes_nematzadeh

رونوشت جهت استحضارسرکار خانم مهندس نصرالهی_موضوع اخذ حق بیمه از مزایای انگیزه ای

akhz_hagh_bime_mohandes_nasrolahi

بخشنامه مزایای رفاهی و انگیزه ای

Bakhshname_vezarat_kar

علل کاهش صادرات

elal_kahesh_saderat_94_2_30

 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

kargoroh_tashil_tolid_Page_1kargoroh_tashil_tolid_Page_2kargoroh_tashil_tolid_Page_3

 

سومین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری کشور

jashnvare_zist_fanavari_krshvar_Page_1

 

 

kargoroh_tashil_tolid_Page_3

jashnvare_zist_fanavari_krshvar_Page_2

پیش بینی صادرات کفش در ۱۳۹۴

pishbini_saderat_kafsh_94_Page_1pishbini_saderat_kafsh_94_Page_2

راهکارهای مناسب جهت تداوم فعالیت مرکز آموزشی چرم تهران

 

Markaz_charm_tehran94_1_16