فهرست ناوبری برگه ها

دفتر صنایع نساجی و پوشاک

علل کاهش صادرات کفش در دو ماهه اول سال ٩٣

mokatebeye 93-3-28_1mokatebeye 93-3-28

 

 

درخواست پیشنهاد مبنی بر همکاری فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت معدن و تجارت

mokatebeye 93-3-3

                                                                                            معرفی  پیشکسوتان جامعه صنعت کفش                                                                                                        

 

Mokatebe_Golnaz Nasrolahi

پیرو جلسه مشترک اعضای جامعه و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت

Nasrolahi_93.4.9

تبریک به خانم نصراللهی مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنایع

تبریک به خ نصراللهی مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنایع

 

 رونوشت نامه خانم مهندس نصراللهی به هیئت مدیره جامعه موضوع دبی او پی و پتروشیمی اراک

 

mokatebe nasrolahi 93.05.19

مسائل و مشکلات مالیات و دارایی مبتلا به صنعت
مسائل و مشکلات مالیات و د ارایی مبتلا به صنعت-1 مسائل و مشکلات مالیات و د ارایی مبتلا به صنعت-2

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.