فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران_۱۳۹۶_دوره هشتم جامعه صنعت کفش

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۱۱٫۱۴
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص درخواست وزارت صمت جهت به
روز رسانی فهرست توانمندی های تولید داخل
 

۹۶٫۱۱٫۱۴
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به نشست خبری به منظور تشریح
مشکلات صنعت و تبیین راهکارهای برون رفت از بحران در روز یکشنه مورخ ۱۵
بهمن ۹۶ ساعت ۱۰ در محل دفتر انجمن

 ۹۶٫۱۱٫۷
دستور صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک و
پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ​۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ در محل دفتر انجمن

    ۹۶٫۱۰٫۲۰
دستور صد و سی یکمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در روز
سه شنبه مورخ ۲۶ دیما ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

   ۹۶٫۱۰٫۶
دعوت به صد و سی امین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر
ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۲ دیماه ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

  ۹۶٫۹٫۲۵
دستور جلسه ویرایش شده صد و بیست و​نهمین نشست هیات مدیره محترم انجمن ملی
صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۶

 ۹۶٫۹٫۲۲
دعوت به صد وبیست و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر
ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

  ۹۶٫۹٫۱۴
دستور صد و بیست و​هشتمین جلسه هیات مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک و
پلمیرایران در روز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

 ۹۶٫۹٫۱۱ دستور جلسه صد و بیست و​هشتمین نشست هیات مدیره محترم انجمن روز سه شنبه مورخ ​ ۹۶/۰۹/۱۴ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن ملی

 ۹۶٫۸٫۲۹
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران شرایط حضور در مجامع نوبت دوم انجمن
را طبق اساسنامه خود در تاریخ ۷ آذر ۹۶ اعلام کرد

 ۹۶٫۸٫۸
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران به مراسم مجمع عمومی عادی
سالانه نوبت دوم به تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در اتاق تهران
 

 ۹۶٫۷٫۱۷
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به صد و بیست و پنجمین جلسه
هیئت مدیره انجمن در روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ۹۶

۹۶٫۷٫۱۰
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی
سالانه در تاریخ۲۳ مهر۹۶ در محل طبقه۸اتاق ایران

۹۶٫۷٫۱۰
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران به جلسه توسعه فناوری نانو در صنعت پلاستیک در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران

↓ 

۹۶٫۶٫۲۲
صد و بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

↓