فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران_۱۳۹۶_دوره هشتم جامعه صنعت کفش

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۶٫۱۱٫۳۰
نامه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص توسعه صنعت پلاستیک و تکمیل آمار به منظور تدوین استراتژی صنعت پلاستیک در جهت طرح بهتر و دقیق تر مشکلات و رفع موانع تولید که نیاز به اطلاعات در حوزه تخصصی جامعه دارد
 

۹۶٫۱۱٫۲۸
تصویر نامه هشدار ۱۶ تشکل صنایع تکمیلی به معاونت صنعتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مشکلات حاد صنایع تکمیلی به پیوست تقدیم می گردد

۹۶٫۱۱٫۱۸
انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دستور جلسه صد وسی و ​سومین نشست هیات
مدیره انجمن در روز سه شنبه مورخ ​۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱​۵:​۰۰ الی ۱۷:۰۰ در محل دفتر انجمن
 

۹۶٫۱۱٫۱۵
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص درخواست وزارت صمت جهت به روز رسانی فهرست توانمندی های تولید داخل

۹۶٫۱۱٫۱۴
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به نشست خبری به منظور تشریح
مشکلات صنعت و تبیین راهکارهای برون رفت از بحران در روز یکشنه مورخ ۱۵
بهمن ۹۶ ساعت ۱۰ در محل دفتر انجمن

 ۹۶٫۱۱٫۱۴
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص درخواست وزارت صمت جهت به
روز رسانی فهرست توانمندی های تولید داخل
 

۹۶٫۱۱٫۱۴
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به نشست خبری به منظور تشریح
مشکلات صنعت و تبیین راهکارهای برون رفت از بحران در روز یکشنه مورخ ۱۵
بهمن ۹۶ ساعت ۱۰ در محل دفتر انجمن

 ۹۶٫۱۱٫۷
دستور صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک و
پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ​۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ در محل دفتر انجمن

۹۶٫۱۰٫۲۷
مکاتبه جامعه با انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص ارایه راهکارهای عملیاتی در جهت رفع چالش های اشاره شده در نامه سرگشاده مشترک ۱۶ تشکل صنایع تکمیلی به معاون امور صنایع وزارت صمت
 

    ۹۶٫۱۰٫۲۰
دستور صد و سی یکمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در روز
سه شنبه مورخ ۲۶ دیما ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

   ۹۶٫۱۰٫۶
دعوت به صد و سی امین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر
ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۲ دیماه ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

  ۹۶٫۹٫۲۵
دستور جلسه ویرایش شده صد و بیست و​نهمین نشست هیات مدیره محترم انجمن ملی
صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۶

 ۹۶٫۹٫۲۲
دعوت به صد وبیست و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر
ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

  ۹۶٫۹٫۱۴
دستور صد و بیست و​هشتمین جلسه هیات مدیره محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک و
پلمیرایران در روز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

 ۹۶٫۹٫۱۱ دستور جلسه صد و بیست و​هشتمین نشست هیات مدیره محترم انجمن روز سه شنبه مورخ ​ ۹۶/۰۹/۱۴ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن ملی

 ۹۶٫۸٫۲۹
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران شرایط حضور در مجامع نوبت دوم انجمن
را طبق اساسنامه خود در تاریخ ۷ آذر ۹۶ اعلام کرد

 ۹۶٫۸٫۸
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران به مراسم مجمع عمومی عادی
سالانه نوبت دوم به تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در اتاق تهران
 

 ۹۶٫۷٫۱۷
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به صد و بیست و پنجمین جلسه
هیئت مدیره انجمن در روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ۹۶

۹۶٫۷٫۱۰
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی
سالانه در تاریخ۲۳ مهر۹۶ در محل طبقه۸اتاق ایران

۹۶٫۷٫۱۰
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران به جلسه توسعه فناوری نانو در صنعت پلاستیک در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران

↓ 

۹۶٫۶٫۲۲
صد و بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

↓