فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران_سال ۱۳۹۷

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۴٫۱۹نامه وارده از دفترانجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص دعوتنامه صد و چهل و سومین جلسه هیات مدیره انجمن در روز سه شنبه مورخ ۲۶ تیر ماه ۹۷ 

۹۷٫۳٫۶نامه وارده از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص جلسات تدوین استانداردهای ملی جهت تعیین اولویت تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت و اعلام به انجمن

 ۹۷٫۳٫۲نامه وارده از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص دعوت به صد و چهلمین جلسه هیات مدیره انجمن در روز شنبه مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۷ در محل دفتر انجمن

 ۹۷٫۳٫۲ نامه وارده از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص اصلاح ارزش گمرکی با هدف رفع مشکلات صادرات واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک

۹۷٫۲٫۳۰نامه وارده ازانجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص معرفی نماینده تام الاختیار و مطلع جهت حضور در جلسات رفع مشکلات تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و بررسی اطلاعات خریداران محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا 

 ۹۷٫۲٫۸انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران در خصوص نمایشگاه بین المللی واردات چین که در تاریخ ۱۴ الی ۱۹ آبان ماه ۹۷ در شهر شانگهای 

 ۹۷٫۲٫۸انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران در خصوص پیوست نامه دریافتی از اتاق بازرگانی ایران درخصوص اطلاع رسانی لایحه تجارت به تشکل های اقتصادی

۹۷٫۲٫۸انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران در خصوص پیوست نامه دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رعایت موازین قانونی دراستراد مالیات های دریافتی 

۹۷٫۲٫۸
مکاتبه جامعه با دفتر انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص تکمیل آمار واطلاعات حوزه های مرتبط با تشکل های عضو

 ۹۷٫۲٫۵
 نامه وارده از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران در خصوص پیوست نامه دریافتی از اتاق بازرگانی ایران درباره مشارکت برای برگزاری نمایشگاه بین المللی مگاه پروژه روسیه – کراسنودار مورخ ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷

۹۷٫۲٫۵
نامه وارده از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران در خصوص پیوست نامه دریافتی از اتاق بازرگانی ایران درباره اطلاع رسانی مجدد تشکیل اتاق مشترک ایران – تاجیکستان

۹۷٫۲٫۳
نامه وارده از سوی انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درخصوص چهل و هفتمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی در روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در محل اتاق تهران

۹۷٫۲٫۳
امه وارده از سوی انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درخصوص تکمیل کاتالوگ به دو زبان فارسی و انگلیسی معرفی اعضا صادراتی جهت اعلام به اتاق های مشترک بازرگانی و هیات های تجاری نمایشگاه های مرتبط

۹۷٫۱٫۲۹
دعوتنامه صد و سی هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل دفتر انجمن

 ۹۷٫۱٫۲۸
نامه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در در خصوص پیوست تصویر نامه وزارت صمت و درخواست اعلام پروژه و طرح های مهم صنعت پلاستیک و پلیمر کشور با ذکر موضوع و مشخصات کامل پروژه