فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

معرفی نماینده جامعه جهت شرکت در کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلاستیک

Komision_fani_anjoman_pelastik

جناب آقای شعیب حسنی _ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

Hasani_Sanaye_pelastik_94.2.22

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.