فهرست ناوبری برگه ها

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۲۳
۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵
۱۳۹۵٫۱۲٫۱۱
۱۳۹۵٫۱۲٫۱۰
۱۳۹۵٫۱۲٫۹
۱۳۹۵٫۱۲٫۹
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۵
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۵
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۴
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۴
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۳
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۰
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۰
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۹
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۶
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۳
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۲
۱۳۹۵٫۱۱٫۹
۱۳۹۵٫۱۱٫۹
۱۳۹۵٫۱۱٫۴
۱۳۹۵٫۱۱٫۴
۱۳۹۵٫۱۱٫۴
۱۳۹۵٫۱۰٫۲۵
۱۳۹۵٫۱۰٫۲۵
۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵
۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵
۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱
۱۳۹۵٫۱۰٫۸
۱۳۹۵٫۱۰٫۷
۱۳۹۵٫۹٫۲۸
۱۳۹۵٫۹٫۲۸
 ۱۳۹۵٫۹٫۲۸
 ۱۳۹۵٫۹٫۲۶
 ۱۳۹۵٫۹٫۲۱
۱۳۹۵٫۹٫۲۰سرپرست دفتر معاونت امور تشکل های اتاق ایران تصویر نامه دبیر کمیسیون اقتصاد دولت در خصوص پیشنهاد ایین نامه ماده ۲۰ ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور
۱۳۹۵٫۹٫۲۰دعوت معاونت بین الملل اتاق ایران به همایشی همزمان با سفر معاون اول رئیس
جمهوری به کشور ترکیه در تاریخ ۳۰ اذر ۹۵
۱۳۹۵٫۹٫۲۰دفتر سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران همایشی را با توجه به سفر ریئس جمهور اندونزی به همراه هیئتی از اتاق اندونزی را در خصوص با توجه  در خصوص افزایش همکاری تجاری در تاریخ ۲۴آذرماه در طبقه دهم اتاق ایران برگزار می نماید
۱۳۹۵٫۹٫۱۵معاونت بین الملل اتاق ایران برگزار می کند سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک
همکاری اقتصادی ایران و روسیه از تاریخ۲۱ لغایت۲۳ آذرماه در محل هتل المپیک
تهران
۱۳۹۵٫۹٫۱۵دعوت معاونت بین الملل اتاق ایران به سمیناری با موضوع ایران و کمربند اقتصادی جاده ابریشم در تاریخ ۲۳ آذر ۹۵ در سالن طبقه ۸ اتاق ایران
۱۳۹۵٫۹٫۶نوزدهمین جلسه رسمی هیئت نمایندگان اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ۲۸ اذر
۱۳۹۵٫۸٫۱۵دفتر معاونت امور تشکل های اتاق ایران دبیر شورای گفتگوی اتاق ایران میزگردی با موضوع روش گفتگوی دولت و بخش خصوصی تجربه کره جنوبی با حضور سفیر کره شنبه ۲۲آبان ساعت ۱۵در محل اتاق ایران
۱۳۹۵٫۸٫۱۱دفتر شورای گفتگو دولت و بخش خصوی میزگردی با موضوع روش گفتگو دولت و بخش
خصوصی تجربه کره جنوبی ۲۲ آبان در طبقه ۶ اتاق ایران
۱۳۹۵٫۸٫۱۰دفتر معاونت امور تشکل های اتاق بازرگانی ایران پیوست نامه مدیر مسئول دنیای اقتصاد در خصوص حضور تشکل ها در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن با نگاهی به بازار
۱۳۹۵٫۸٫۸هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران ۲۳ آبان ۹۵ در محل اتاق بازرگانی ایران
۱۳۹۵٫۸٫۵دفتر معاونت امور تشکل های اتاق ایران در خصوص ارائه طرح ها و پروژه های انجام شده توسط تشکل ها جهت شرکت در رقابت اتاق های بازرگانی جهان تا نیمه بهمن ماه ۹۵
۱۳۹۵٫۸٫۱اتاق ایران و چین سمینار همکاری های تجاری و سرمایه گذاری ایران و هنک کنگ
۱۹ آبان در اتاق بازرگانی ایران ساعت نه و سی دقیقه
۱۳۹۵٫۷٫۲۵درخواست جامعه ازمعاونت امور تشکل های اتاق ایران جهت اطلاع رسانی نمایشگاه
امپکس ۵ به سایر تشکل های عضو اتاق ایران
۱۳۹۵٫۷٫۱۹معاونت امور تشکل های اتاق ایران سفر هیئت تجاری از اسپانیا و برگزاری
همایش تجاری ایران و اسپانیا ۲۷ مهر در اتاق ایران
۱۳۹۵٫۷٫۱۰معاونت امور تشکل های اتاق ایران نشست تجاری ایران و آلمان با حضور صدراعظم
المان و هییت المان ۱۲ مهر ساعت ۹ ص طبقه ۱۰ اتاق ایران
۱۳۹۵٫۷٫۶معاونت امور بین الملل اتاق ایران همایشی در روز ۱۴ مهر ساعت ۱۵ در طبقه ۱۰
در خصوص مذاکرات فیمابین فعالان اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن همزمان با حضور هییت تجاری ژاپن در ایران
۱۳۹۵٫۷٫۴معاونت امور تشکل های اتاق ایران تاسیس اتاق مشترک ایران و اتریش و دعوت به
عضویت و شرکت در انتخابات این اتاق
۱۳۹۵٫۶٫۱۷معاونت امور تشکل های اتاق ایران لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
۱۳۹۵٫۶٫۸

طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش درخواست همکاری و معرفی کارشناس جهت همکاری

۱۳۹۵٫۵٫۲۷معاونت امور تشکل های اتاق ایران لایحه اصلاح قانون کار ماده ۱۴۱ جهت اعلام
نقطه نظرات

۱۳۹۵٫۵٫۱۹اتاق بازرگانی ایران معاونت امور تشکل های اتاق دوره آداب و تشریفات مذاکرات در تاریخ ۲۳مرداد و۳شهریور ۹۵ در اتاق ایران برگزار می شود
۱۳۹۵٫۵٫۱۸معاونت امور تشکل های اتاق ایران پیوست نامه دفتر امور اقتصادی و سیاست های
تجاری و سازمان حمایت مبنی بر قیمت مصوب حداکثر قیمت بوده و در صورت کاهش
به منظور انتفاع مصرف کننده و برگشت به قیمت ابلاغی مصداق گران فروش نمی
باشد
۱۳۹۵٫۵٫۱۳معاون امور بین الملل اتاق ایران عطف به سفر وزیر امور خارجه به کشورهای
کوبا نیکاراگوئه ووو اعزام هییت اقتصادی به کشورهای فوق از تاریخ ۳۱ مرداد
لغایت ۶ شهریور می نماید
۱۳۹۵٫۴٫۲۸نشست با موضوع پوشش بیمه ای برای تامین مالی پرو‍‍ژه های سرمایه گذاری روز چهارشنبه۳۰تیرماه ۹۵ در محل اتاق ایران
برگزار می کند
۱۳۹۵٫۴٫۱۹پاسخ معاونت امور تشکل های اتاق ایران به اعلام برنامه عملیاتی سال ۹۵ جامعه مدیران و  متخصصین صنعت کفش ایران
۱۳۹۵٫۴٫۱۴دعوت اعضاء جامعه صنعت کفش ایران به نشست کارشناسی بازاریابی چالش محور با
رویکرد مسئولیت اجتماعی
۱۳۹۵٫۴٫۱۴چهاردهمین جلسه هیت نمایندگان دوره هشتم در روز یکشنبه مورخ۲۷ تیر ۹۵
۱۳۹۵٫۴٫۱۲با همکاری سازمان امور مالیاتی سمینار
تکالیف مالیاتی تشکل ها اقتصادی در روز یکشنبه مورخ ۲۰تیر۹۵ ساعت ۹ لغایت
۱۲ ص طبقه هشتم اتاق ایران
۱۳۹۵٫۴٫۲تصویرنامه معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی وزارت کار در بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
۱۳۹۵٫۴٫۱پاسخ جامعه به نامه اتاق بازرگانی ایران قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ و به همراه نقطه نظران یکی از تولیدکنندگان صنعت کفش ایران
۱۳۹۵٫۳٫۳۱پاسخ دبیر خانه جامعه به نامه  دبیر کل اتاق تهران در خصوص تعداد اعضاء جامعه عضو اتاق و یا دارای کارت بازرگانی و برنامه های آتی برای افزایش اعضاء
۱۳۹۵٫۳٫۲۴تصمیم نامه مصوب هیئت وزیران تعیین
تکلیف بانک مرکزی برای خروج غیرتورمی رکود
۱۳۹۵٫۳٫۱۸اراپه نظرات و مسکلات در ارتباط سیاستهای اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد جهت طرح در جلسه آینده شورای گفتگو دولت و بخش
خصوصی
۱۳۹۵٫۳٫۱۲اتاق بازرگانی ایران قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه
ارائه مشکلات و خواسته های صنف و حوزه کاری مربوط و طرح در جلسات با حضور
نمایندگان عالی قوای سه گانه
۱۳۹۵٫۲٫۲۹پیرو سفر وزیر امور خارجه به کشورهای
لتونی لهستان سوئد و فنلاند رییس اتاق ایران به کشورهای فوق از تاریخ ۹ الی۱۳ خرداد سفر خواهند علاقمندان جهت حضور در هیئت مذکور فورا ثبت نام نمایند
۱۳۹۵٫۲٫۲۹واگذاری ۵۱ درصد از سهام آلومینای ایران از
طریق مزایده با شرایط نقد و اقساط
۱۳۹۵٫۲٫۲۵اعلام رقم دقیق کیل مصرفی مواد اولیه در بحث ورود موقت
۱۳۹۵٫۲٫۱۲دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۵ طبقه دهم
۱۳۹۵٫۲٫۶یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری
های اقتصادی ایران و تاجیکستان و ارائه پیشنهادات در جهت توسعه همکاری ها
۱۳۹۵٫۲٫۷همایش مشترک جت آشنایی با قوانین سرمایه گذاری و تجارت در کشور عمان
۱۳۹۵٫۲٫۵نشست بررسی وضعیت اقتصادی در سال ۹۵ دوشنبه ۱۳اردیبهشت طبقه ۸ ساعت ۱۶
۱۳۹۵٫۱٫۳۰اتاق بازرگانی ایران  معاونت امور تشکل ها هیئت تجاری مقدونیه ۵ تا ۷ اردیبهشت و همایش مشترک با حضور ریاست اتاق ایران در روز دوشنبه
۱۳۹۵٫۱٫۲۹اتاق ایران معاونت امور تشکل ها هیِئت عالیرتبه از افریقا جنوبی ۴ اردیبهشت ا ساعت ۱۵ لغایت ۱۷
۱۳۹۵٫۱٫۲۹تعدیل اقدام بانک ها در ارتباط تضمین ترخیص قطعی کالا
۱۳۹۵٫۱٫۲۹اتاق بازرگانی تهران آموزش زبان چینی ویژه تجار و بازرگانان
 ۱۳۹۵٫۱٫۲۴اتاق تهران پیشنهاد در خصوص ضرایب مالیاتی عملکرد ۹۴ در وزارت دارایی همراه با دلایل و مستندات
 ۱۳۹۵٫۱٫۲۳ معاونت امور تشکل های اتاق ایران تکمیل اطلاعات مربوط به تشکل های عضو اتاق